ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

19/10/2020

Τελευταία μέρα δήλωσης συμμετοχής σε όλες τις αθλοπαιδιές Λυκείων-Γυμν.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

22/12/2020

Τελευταία μέρα υποβολής κατάστασης Ομάδων αθλοπαιδιών Λυκείων

22/12/2020

Τελευταία μέρα υποβολής κατάστασης ομάδων Αθλοπαιδιών Γυμνασίων